Wykonując instalacje odgromowe jak również instalacje przeciwoblodzeniowe stworzyliśmy zgrany zespół elektryków. Są oni niezbędni przy nabijaniu tablic pod automatyczne sterowanie kabli grzejnych, robiąc przyłącza z rozdzielnic administracyjnych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, posiadając niezbędną wiedzę i kwalifikacje (Dozór + Eksploatacja) wykonują prace związane z okresowymi POMIARAMI instalacji elektrycznych, przeciwporażeniowych oraz instalacji piorunochronnych.