Instalacje przeciwoblodzeniowe

mycie elewacji
mycie elewacji
mycie elewacji

INSTALACJE GRZEWCZE, PRZECIWOBLODZENIOWE

Instalacje grzewcze – Kable grzejne chronią przed lodem i śniegiem, ogrzewane powierzchnie do których zaliczyć można rynny, obróbki na gzymsach, rury spustowe, jak również dachy i koryta dachowe. Zajmujemy się zarówno projektem jak i montażem zautomatyzowanych systemów przeciwoblodzeniowych zarówno lidera kabli grzejnych DEVI jak również polskiego odpowiednika ELEKTRY.

Brak instalacji odlodzeniowych może prowadzić do uszkodzeń systemów rynnowych, powstawaniu zacieków na elewacji budynków, oraz powstawanie nawisów i sopli. Dobierając i optymalizując najlepsze i najoszczędniejsze w eksploatacji rozwiązanie dla naszych Klientów dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb każdego obiektu. Proponowane przez nas systemy przeciwoblodzeniowe składają się z przewodów grzewczych, posiadających powłokę odporną na działanie promieni UV oraz czujników i regulatorów/termostatów. Wszystkie oferowane przez nas instalacje przeciwoblodzeniowe są zgodne z POLSKĄ NORMĄ PN-IEC 800 jak również posiadają atest Biura Badawczego d.s. jakości SEP oraz decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wykonana przez nas Instalacja posiada Dokumentację Powykonawczą wraz z Projektem i Protokołem pomiarowym. Wykonana jest przez elektryków z uprawnieniami D i E przez certyfikowane urządzenia pomiarowe. Mierniki posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.
Prawidłowo dobrana i zamontowana instalacja zapewni nam maksimum bezpieczeństwa i komfortu przy minimalnych kosztach eksploatacji będąc jednocześnie całkowicie bezobsługową.