Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia na Technika Dostępu Linowego w systemie dwulinowym OTDL’u Organizacji Techników Dostępu Linowego.

5 dni szkolenia + egzamin teoretyczny i 5-cio godzinny sprawdzian praktyczny przeprowadzany przez Instruktora III stopnia IRATA.

Koszt kursu 1300 PLN